Sínia

La sínia de Sant Llorenç és un monument nostàlgic a l’aigua, instal·lada al Parc d’en Pep. És una reproducció fidel de la sínia original que va deixar de funcionar fa setanta anys.

Aquesta sínia permetrà regenerar 60.000 litres d’aigua de la Muga. En un futur es preveu que pugui servir per generar corrent elèctric.