Sant Miquel de Fontfreda i sant Pere Vilars – aplec

Els diumenges més propers al dia del Sant.