Roure de Cal Sant

El roure de Cal Sant (Quercus) està situat al costat del mas, en un petit prat i a la vora d’un exemplar de surera magnífic. Característiques: Té una soca de 4 m de gruix. Suggeriments: Aquest roure és considerat un exemplar únic que va salvar-se de morir cremat durant l’incendi de 1986 per pocs metres.