Monestir de Sant Pere d’Albanyà

Sant Pere d’Albanyà és un dels primers monestirs documentats que sorgiren al sud dels Pirineus amb el domini carolingi, fruit de la colonització monàstica benedictina. Fou fundat pels volts de l’any 820 pel seu primer abat, Dòmnul. Poc després, abans del 869 passà a dependre de l’abadia de Santa Maria d’Arles, al Vallespir. Es desconeix el moment en que s’extingí la comunitat monàstica d’Albanyà.