Molí de la Son

S’hi poden trobar les restes d’una dotzena d’antics molins de farina.