Menhir de Palaus

L’anomenat Menhir de Palaus, situat molt a prop del mas del Forn, a la zona dita dels Palaus, fou trobat caigut l’any 1975 per Joan Verdú Costa i donat a conèixer al grup Geseart per la seva filla Dolors Verdú. El 24 de juny de 1987, coincidint amb la festa de Sant Joan i amb el solstici d’estiu, fou redreçat en el marc d’una simpàtica festa popular. Per les seves dimensions – 3,20 m d’alçària, 0,78m d’amplada i 0,38 m de gruix – i per les interessants inscultures o gravats que presenta, és un exemplar realment únic.