Les tres moreres del Mas Forn

Moreres arrenglerades en un petit prat al camí que mena de la carretera d’Agullana al mas. Característiques: Són tres exemplars centenaris, un dels quals és pràcticament mort i un altre va haver d’ésser coronat fa pocs anys, però ha rebrotat amb gran força, malgrat tenir una soca de més de 3 metres de diàmetre completament buida. Estat: L’exemplar del mig és realment únic i molt vigorós.