La roca rossoladora

actualment és de dificil accés, un cop arribat es pot observar tot el pla de l’estany