IES La Jonquera

Situació:  c/ Lluís Companys, s/n

               17700- LA JONQUERA

Tef:  972554440  i  972556820

e-mail:  ieslajonquera@xtec.cat

www.xtec.cat/ieslajonquera