Gorga de les Dones

La Gorga de les Dones és un indret fresc on és permès el bany.