Font del Safareix

Dins el barri de la Vall hi ha aquesta font que es feia servir per rentar a roba