Font del Moixer

La font del Moixer és la font a més altitud de la comarca. Està situada just sota la cova del Santuari de les Salines i normalment hi brolla aigua fresca abundant.