Font del Collell

En aquesta font hi habita una espècia unica de cargol el:Moitessieriidae, lloc humit i amb abundant vegetació