Font de Les Escaules

Hi ha 2 fonts, una és a la plaça del poble entre 2 arbres i és d’aigua potable. De l’altra, que es troba al principi del carrer Llarg, raja aigua no potable.