Font de la Muntada

Aigua potable, amb grans quantitats de ferro