Font d’Avall i Rentador

La font d’Avall porta aigua al safareig.