Església i Torre de Sant Martí de Corsavell

La torre de Corsavell, al costat de l’església de Sant Martí, devia ésser la residència dels senyors del lloc, membres de la petita noblesa. És un edifici de planta rectangular que té grans espitlleres a les façanes. La porta, adovellada, es troba a migdia. L’interior estava dividit en dos pisos que tenien grans arcs diafragma de mig punt. Els darrers anys tota l’estructura interior s’ha enrunat i s’han destruït els elements medievals. La torre de Corçavell continua essent una mostra excepcional de sala romànica dels segles XII o XIII, important per l’escassetat d’edificis conservats d’aquesta tipologia.