Dolmen de Rocalba

Dolmen tipus sepulcre de corredor, amb cambra rectangular llarga i passadís ample de parets paral·leles o galeria catalana.