Castell de Llers

Hi queden restes del que va ser el castell i encara hi destaca la torre de l’homenatge. Aquest nucli principal es trobava protegit i envoltat per una muralla externa. El recinte inferior ja existia al segle XIII. Actualment gran part de les fortificacions es barregen amb les construccions de les cases i els carrers, molts dels quals han conservat noms relatius a les fortificacions. Històricament cal destacar la resistència que es va oferir des del castell durant la croada contra Catalunya a principis del s. XIII i el seu important paper com a fortificació durant la primera guerra carlina.