Avinyonet de Puigventós

Castell Comanda

El Castell d’Avinyonet data des de la segona meitat del segle XI. Posteriorment, fou convertit en comanda dels cavallers de l’Orde de l’Hospital. Té forma quadrangular i ha estat reformat en diferents ocasions. L’edifici presenta elements de diferents cronologies: la torre quadrada i el tros de muralla que s’hi afegeix corresponen al segle XI; l’edifici proper al mur meridional de l’església, que presenta en la seva part menys alterada un parell de carreus, es creu que conserva restes de construcció dels segles XII-XIII. Altres murs, com el del portal adovellat, construït amb pedres sense treballar, són posteriors, suposadament dels segles XV i XVI. Entre aquesta construcció i el mur meridional de l’església s’obre un portal d’arc de mig punt adovellat, segurament de l’antiga entrada a la fortalesa. Actualment es troba en molt bon estat de conservació i encara és habitat.