Barraca II-37

Barraca de planta circular i una porta amb llinda que es troba enganxada a una altra barraca d’estat ruinós que semblaria que formaven part de la mateixa parcel.la.