Barraca

Aquesta barraca es troba al costat d’una antiga pedrera. Aquesta està construÏda amb molta cura, possiblement pels mateixos picapedres. Actualment té la volta enfonsada.