Barraca

Aquesta barraca de planta circular, forma troncocònica i parcialment ensorrada, es troba integrada en una paret de pedra seca.