Bar Societat La Concòrdia

Horaris: de 9h a 24h

Dins l’edifici modernista del 1846.