Aixopluc de les Nyoques

Aixopluc adossat a una paret ensulsiada.