Cultura

Aixopluc

Aixopluc plenament integrada al marge de separació de dues feixes a diferents alçades. A l’interior hi ha dues pedres que serveixen de seient.

 • Vilanant
Aixopluc

Barraca d’en Vergés 1887

Espectacular barraca amb molt bon estat de conservació. En el dintell de la porta hi ha gravada la data de construcció 1887. Els muntants de…

 • Vilanant
Barraca d’en Vergés 1887

Barraca d’en Costa

Aquesta barraca presenta un bon estat de conservació i una porta amb llinda. A més, hi ha molts afloraments de pedres al davant i al…

 • Vilanant
Barraca d'en Costa

Barraca d’en Quaresma

Barraca clarament troncocònica, que destaca per tenir unes pedres de grans dimensions al marc de la porta i albasament.

 • Vilanant
Barraca d'en Quaresma

Barraca d’en Vergés

Adossada al final d’un marge de paret de pedra seca es troba aquesta barraca amb la volta i la porta ensulsiades.

 • Vilanant
Barraca d'en Vergés

Barraca de can Salvanera

Es troba encastada en un mur ample de partió de parcel·les d’un antic olivet.  La coberta de la volta exterior està molt erosionada per la…

 • Vilanant
Barraca de can Salvanera

Barraca de les Nyoques o Ginbernanes

Conjunt de pedra seca inusual a la garriga, format per una represa d’aigua i la canalització de la mateixa, a diverses feixes. La barraca fa funcions de…

 • Vilanant
Barraca de les Nyoques o Ginbernanes

Barraca del Blay

La barraca és circular de dimensions mitjanaes, però de molt bona factura i molt bon estat de conservació.  

 • Vilanant
Barraca del Blay

Barraca del Rejoler

Barraca rodona que presenta una llinda de dovelles i una llosa de tancament de grans dimensions. La barraca es va regruixar amb una anella de…

 • Vilanant
Barraca del Rejoler

Barraca del sastre

Aquesta barraca aïllada, circular i ensorrada, està curiosament situada al bell mig d’una feixa, en un camp erm que presenta afloraments rocosos.

 • Vilanant
Barraca del sastre

Barraca del sastre (2)

Situada al final d’un mur que separa dues feixes de la mateixa finca, aquesta barraca presenta una porta adovellada, una façana de forma quadrangular i…

 • Vilanant
Barraca del sastre (2)

Barraca dos camins

La barraca es troba encastada l’angle oest de la cruïlla de dos camins enlairats sobre parets de pedra, ubicats en un pendent fort direcció el…

 • Vilanant
Barraca dos camins

Barraca d’en Blasi

Aquesta barraca que es troba situada en una parcel·la de desnivell important, destaca per la forma d’escala en espiral.

 • Vilanant
Barraca d’en Blasi

Barraca d’en Buscatillo

Petita barraca de planta circular i situació aïllada, que actualment es troba molt ensulsiada.

 • Vilanant
Barraca d’en Buscatillo

Barraca d’en Rotllens

Barraca amb bon estat de conservació que té corona interior. A més, a la paret de la part posterior hi ha esglaons que ajuden a superar…

 • Vilanant
Barraca d’en Rotllens

Barraca petita d’en Rossendo

Aquesta barraca està incrustada a una paret que separa una finca que eren olivets i ara hi ha algun pi gros. La base està muntada…

 • Vilanant
Barraca petita d’en Rossendo

Barraca 1859 de l’Olivet

Barraca sorprenentment molt ben conservada, i de molt bon a factura. Té la data 1859 gravada al dintell de la porta. A la façana hi…

 • Vilanant
Barraca 1859 de l’Olivet

Biot d’en Grassa

Adossat a l’angle de trobada de dos marges de pedra seca i situat a l’angle d’escorrentia de la feixa.

 • Vilanant
Biot d’en Grassa

Bocarol d’en Vidal

És una obertura al mig del rec per on filtra l’aigua cap a l’interior del terra. En aquest cas, t é una paret passat el…

 • Vilanant
Bocarol d'en Vidal