Natura

Font de l’Hortal

Brolla abundant aigua, cal fer esment que es troba dins el casc urbà de Llers

  • Llers
Font de l'Hortal

Font del Safareix

Dins el barri de la Vall hi ha aquesta font que es feia servir per rentar a roba

  • Llers
Font del Safareix