La Garriga

Cultura

Aixopluc

Aixopluc plenament integrada al marge de separació de dues feixes a diferents alçades. A l’interior hi ha dues pedres que serveixen de seient.

 • Vilanant
Aixopluc

Barraca d’en Rotllens

Barraca amb bon estat de conservació que té corona interior. A més, a la paret de la part posterior hi ha esglaons que ajuden a superar…

 • Vilanant
Barraca d’en Rotllens

Barraca II-46

Aquesta barraca en desús, presenta una falsa cúpula i una porta amb llinda, amb un estat de conservació acceptable tot i la presència de petits…

 • Llers
Barraca II-46

Barraca II-45

Aquesta barraca situada en un entorn boscós,  té una porta amb llinda i es troba en estat ruinós.

 • Llers
Barraca II-45

Barraca II-44

Orientada a sud trobem aquesta barraca de planta semicircular adossada a la paret i en estat ruinós.

 • Llers
Barraca II-44

Barraca II-43

Aquesta barraca situada a uns 100 metres d’un camí veïnal, té la porta adolleda i la volta enfonsada.

 • Llers
Barraca II-43

Barraca II-42

Adossada a una paret de pedra seca, aquesta barraca de planta circular té una fornícula i un cocó com elements interiors.

 • Llers
Barraca II-42

Barraca II-41

A peu del Mas Molar es troba aquesta barraca en molt bon estat, on s’observa la falsa cùpula, la porta amb llinda i una estructura…

 • Llers
Barraca II-41

Barraca II-38

És un refugi o aixopluc de planta rectangular que té el tancament de la coberta amb lloses.

 • Llers
Barraca II-38

Barraca II-37

Barraca de planta circular i una porta amb llinda que es troba enganxada a una altra barraca d’estat ruinós que semblaria que formaven part de…

 • Llers
Barraca II-37

Barraca II-32

Barraca en estat ruinós de planta circular.

 • Llers
Barraca II-32

Barraca II-18

Situada en un olivet treballat hi ha aquesta barraca en desús i en un estat moderadament ruinós.

 • Llers
Barraca II-18

Barraca II-03

Adossada a una paret de pedra seca i molt ensorrada es troba aquesta barraca del Pla de Vinyers.

 • Llers
Barraca II-03

Barraca II-02

Adossada a una paret de seca i situada al Pla de Vinyers a camí d’un camí veïnal aquesta barraca.

 • Llers
Barraca II-02

Barraca II-01

Situada al Pla de Vinyers a peu d’un camí veïnal s’hi troba aquesta barraca de pedra seca en molt bon estat de conservació.

 • Llers
Barraca II-01

Barraca d’en Vergés 1887

Espectacular barraca amb molt bon estat de conservació. En el dintell de la porta hi ha gravada la data de construcció 1887. Els muntants de…

 • Vilanant
Barraca d’en Vergés 1887

Barraca II-49

Aquesta barraca que es troba situada enmig del bosc, presenta danys greus a la seva estructura i es pot intuir que presentava un esglaó.

 • Llers
Barraca II-49

Barraca de les Nyoques o Ginbernanes

Conjunt de pedra seca inusual a la garriga, format per una represa d’aigua i la canalització de la mateixa, a diverses feixes. La barraca fa funcions de…

 • Vilanant
Barraca de les Nyoques o Ginbernanes

Barraca d’en Quaresma

Barraca clarament troncocònica, que destaca per tenir unes pedres de grans dimensions al marc de la porta i albasament.

 • Vilanant
Barraca d'en Quaresma