Avinyonet de Puigventós

Pedra seca

Aixopluc AV-1

La planta de la barraca no és habitual en aquests entorn. L’interior és de planta allargada tipus corredor, coberta amb lloses. La forma exterior és…

 • Avinyonet de Puigventós

Barraca d’en Parès

  La barraca té una planta quadrangular. Té petits enderrocs a la part posterior esquerra i dreta. Falta la llosa de tancament i el teulat…

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca d'en Parès

Barraca pedrera d’en Sibecas

Integrada al pendent del terreny, hi ha pedres grosses a la bases. Totes les pedres de l’exterior han estat tretes, i només hi resta el…

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca pedrera d’en Sibecas

Barraca pedrera d’en Sibecas

La barraca és de bona factura amb les pedres treballades per un picapedrer. A l’interior hi ha tres fornícules. És de cúpula troncocònica tancada amb…

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca pedrera d’en Sibecas

Barraca Orotitzen

Està situada al costat mateix del tall de la paret de la pedrera. De bona factura. Planta circular, amb contrafort que cavalca la façana, acabant…

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca Orotitzen

Barraca d’en Livado

Barraca de geometria i conservació bones. Aprofita un desnivell fort entre les feixes, al sud, té molt bona factura. L’aflorament de roca fa de base…

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca d’en Livado

Barraca de les antenes

Situada en feixes ben marcades per amples marges, ba barraca està molt ensorrada i integrada una paret de marge.  

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca de les antenes

Barraca de la pedrera

Barraca de molt bona factura, ben segur que feta per picapedrers que treballaven a l’antiga pedrera. Està datada el 1865 en el dintell esquerre de…

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca de la pedrera

Barraca AV-7

La barraca està tota ella amb les pedres mogudes, mal disposades i amb la volta ensorrada.

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca AV-7

Barraca antenes

La barraca està situada gairebé al costat de les antenes de cobertura. La llinda té un arc de descàrrega a sobre. Tota la volta està…

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca antenes

Barraca AV-6

La barraca es troba ensulsiada, només queda dempeus el dintell i el muntant de la porta.

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca AV-6

Barraca AV-4

Situada en un garrigar planer amb algun marge, es troba la barraca actualment molt tapada de vegetació. La barraca té un tancament amb cunya i…

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca AV-4

Barraca AV-16-II

Barraca de planta triangular que es troba situada adossada a una paret de pedra seca. Presenta una porta amb llinda i un falsa cúpula, a…

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca AV-16-II

Barraca AV-16

Barraca adossada a una paret, que va en la direcció del pendent. Té forma arrodonida. La llinda té un arc de descàrrega a sobre. El…

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca AV-16

Barraca AV-15-II

Barraca de planta circular que presenta una porta amb llinda i que es troba adossada a l’angle de dues parets de pedra seca. Presenta la…

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca AV-15-II

Barraca AV-14-II

Barraca aïllada situada en un olivet treballat que presenta petits danys de conservació. Al costat oest hi ha restes d’una barraca ensorrada i molt aprop…

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca AV-14-II

Barraca AV-14

Està construïda aprofitant el fort desnivell del terreny. Bona  factura i amb pedres grosses,  escairades i desbastades, sobretot el dintell i els muntants. En una…

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca AV-14

Barraca AV-12

La barraca té un marge que neix a la frontal de la porta. Tota la part exterior frontal i dreta està ensorrada.

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca AV-12

Barraca pedreres AV-9

Situada en una feixa planera sense marges ni parets, la barraca es troba en bon estat. El teulat està cobert de terra amb vegetació.

 • Avinyonet de Puigventós
Barraca pedreres AV-9