El Consorci Salines Bassegoda participa al:

– PLA ESTRATÈGIC EN L’ÀMBIT DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL I L’OCUPACIÓ A L’ALT EMPORDÀ
– PLA SECTORIAL EN MATÈRIA DE TURISME DE L’ALT EMPORDÀ (que correspon a la línia estratègica número 7 del Pla estratègic)

El Servei de Promoció Econòmica del Consorci ofereix: Orientació als emprenedors, redacció de Plans de Viabilitat Econòmica, estudis de finançament i assistència en la tramitació d’ajuts europeus, estatals i locals. El requisit és ser empreses o emprenedors de l’àmbit de Salines Bassegoda.

Contacteu amb el servei per acordar una reunió per Telèfon: 972 565 004 o Mail: informacio@salines-bassegoda.org

 

Altres serveis d’interès:

Espais de coworking: S’ofereixen espais de treball col·laboratiu que faciliten l’activitat econòmica de professionals i petits emprenedors.

– Feina Activa: Borsa de treball associada al Servei d’Ocupació de Catalunya. Des del Consorci oferim assessorament per a accedir-hi i cercar ofertes laborals apropiades al vostre perfil.

– Servei d’orientació PYMESTIC – És un servei subvencionat facilitat per la Generalitat de Catalunya per mitjà del qual una persona experta en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i en processos de negoci i homologada per la Generalitat analitzarà el nivell d’implantació i l’ús de les TIC a la vostra empresa a partir d’una entrevista personal.