Des del Consorci volem donar un impuls a la gestió forestal sostenible i a l’aprofitament del bosc amb la finalitat de dinamitzar el circuit de consum de la biomassa i l’estella com a combustible sostenible i més respectuós amb el medi ambient, que no contribueix a l’emissió de CO2.

  • 2017 – Projecte pilot per a l’impuls de l’aprofitament de la Biomassa a Salines Bassegoda

Notícies i documents d’interès

AJUTS:

Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada de l’any 2010

Subvencions per a agrupacions de defensa forestal (ADF) i les seves federacions

LA GESTIÓ FORESTAL:

Instruments d’ordenació forestal

ENLLAÇOS:

Centre de la Propietat Forestal
La Xarxa de Custòdia del Territori
L’Observatori de la Biomassa
El Consorci Forestal
L’Associació Europea de la Biomassa
La Asociación de Productores de Energias Renovables
L’espai forestal