Treballem pel desenvolupament sostenible del territori.

Els projectes que es desenvolupen des del Consorci consisteixen en actuacions concretes que preten posar en valor el patrimoni natural i cultura i vetllar per la seva conservació, ordenar els usos i gestionar l’ús públic dels espais naturals, dinamitzar l’economia local i dotar d’eines per a l’eficiència de les administracions.