GR-2: Terrades – Vilarig – Lladó

De Boadella i Les Escaules a Lladó: 4 hores, 16.85 Km.