Avinyonet de Puigventós

Avinyonet de Puigventós es troba a recer de la serres de la Garriga i limitat pels rius Rissec i Manol.

Per tot el terme municipal es troben restes d’assentaments romans que mostren
l’antiguitat de la població.

La primera documentació on s’esmenta Avinyonet és del segle XI i s’hi indica
que hi havia un castell de l’ordre dels
Hospitalaris, situat entre els comtats de Besalú i de Peralada. L’ordre de
l’hospital hi establí la seu de la Comanda, que és la més antiga de Catalunya.

Tradicionalment ha estat un poble agrícola i ramader, complementant aquestes
activitats amb l’explotació d’afloraments de pedra calcària que es troben a la Garriga i que han donat
renom a la pedra d’Avinyonet. Avui en dia encara queden explotacions ramaderes
i es centra l’activitat en el sector serveis i indústria.

Directori

Descobrir...