Els límits del terme municipal són al nord amb Terrades i Llers, a l&

L’any 947 es tenen les primeres notícies del municipi amb el nom de “Villa Cestella” del comtat de Besalú, concretament a l’acta de consagració de Santa Maria de Finestres. L’Església de Santa Maria és una església parroquial reconstruïda el segle XVIII, que encara conserva l’esplèndida portada romànica del segle XII.

L’Església de Sant Martí és un temple reformat els s. XIX i XX però encara conserva la porta romànica del s. XII. El Santuari de Nostra Senyora de Vida,
situat a 1 km del poble fou reconstruït el s. XVII.

El poble de Vilaritg és situat al cim d’un tossal a la capçalera de la riera de Vilaritg, que aflueix, juntament amb la de Cistella, al Riu Manol, al sector
septentrional del terme. El Castell de Vilaritg, amb l’església al seu costat, domina el reduït conjunt d’edificis disposats desordenadament per la
carena. El petit agrupament, amb estructures arquitectòniques dels segles XV-XVIII, conserva actualment l’aspecte arcaic i ofereix solucions
constructives tradicionals diverses, les quals s’han conservat al llarg dels anys sense modificacions apreciables.

Informació

Descobrir...  

Directori

Descobrir...