El terme municipal limita al nord amb Albanyà, Sant Llorenç de

Es
tenen documents del s. IX que descriuen les parcel·les de l’actual terme de
Cabanelles. L’any 1860 el municipi arribà al nivell més alt de la seva població
amb 1.162 habitants. A partir dels anys 30 (del s. XX) sorgiren algunes de les
primeres associacions com el Renaixement Cabanellenc, la Unió Cabanellense
i el Sindicat Agrícola.

Directori

Descobrir...