Avís legal
Aquest lloc web i el seu domini són propietat del Consorci Salines Bassegoda, amb domicili a la Plaça de la Vila 5, (CP-17744), CIF P1700065D, tel. + 34 972 565004 i adreça electrònica informacio@salines-bassegoda.org

 

La informació facilitada per mitjà d’aquest lloc web no substitueix la que figura a la seu electrònica del Consorci Salines Bassegoda, l’única que té plena validesa legal.

El Consorci Salines Bassegoda no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d’enllaços.

 

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies del Consorci Salines Bassegoda. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d’aquests continguts que corresponen o bé el Consorci Salines Bassegoda o a terceres persones que n’han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web sempre que quedi constància de la procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa i per escrit de el Consorci Salines Bassegoda.

Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d’autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada 3.0 Espanya (CC BY-NC-ND 4.0 INT) de Creative Commons.

L’escut oficial del Consorci Salines Bassegoda, els altres dissenys i logotips que l’identifiquen, així com els dels coorganitzadors i col·laboradors dels premis, només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia i per escrit del Consorci Salines Bassegoda, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit del Consorci Salines Bassegoda. El Consorci Salines Bassegoda n’autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit del Consorci Salines Bassegoda.

El Consorci Salines Bassegoda entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’integraran als fitxers del Consorci Salines Bassegoda per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació tot adreçant-se a el Consorci Salines Bassegoda per qualsevol mitjà.

El Consorci Salines Bassegoda informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) que permeten fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes es limita a la necessària per aconseguir aquests objectius. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Vostè ha estat informat prèviament de la seva instal·lació. Trobarà més informació sobre la Política de Cookies en aquest enllaç.